kurser

Det nødvendige boost

Investér i jeres vækst

Verden omkring os er i konstant udvikling, og som organisation er man nødsaget til at følge med og løbende evaluere, opdatere og ikke mindst opkvalificere. 

IC Concept tilbyder kurser, der har til formål at styrke jeres organisatoriske fundament samt opkvalificere jeres arbejdsprocesser samt den enkelte medarbejder.

Læs nærmere om vores udbud af kurser længere nede på siden og vurdér, hvilket passer til jeres behov.

Business People Meeting Conference Brainstorming Concept

Bestyrelseskursus

Bestyrelseskurset er opbygget for en samlet bestyrelse, der ønsker at opkvalificere deres grundlæggende viden om bestyrelsesarbejde.

Gennem kurset gøres bestyrelsen bekendte med deres juridiske rettigheder og forpligtelser samt processen i at træffe strategiske beslutninger.

Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden med det formål at have klare retningslinjer ift. det interne samarbejde. Derudover opsættes økonomiske kontrolprocesser, for at sikre at organisationens midler administreres forsvarligt med minimal risiko for fejl. 

Effektiv mødeledelse

Tid er en vigtig ressource for enhver organisation, men tit kan bestyrelsesmøder være en tidstyv og en drænende oplevelse. 

Kurset i effektiv mødeledelse giver værktøjer til at strukturere jeres møder, således at I effektivt kan træffe beslutninger. 

Kurset berører tre faser ved bestyrelsermøder: før mødet, under mødet og efter mødet, hvor de vigtigste opgaver samt faldgruber belyses. 

Derudover arbejder kurset med rollefordelingen og de kommunikative kompetencer hos mødedeltagerne.

Staff meeting. Group of young modern people in smart casual wear discussing something while working in the creative office
Businesswoman talking in a seminar

Præsentationsteknik

Præsentations-
teknik

Når du indtager et rum fyldt med modtagere som du ønsker at formidle et budskab til, kræver det en vis selvsikkerhed, troværdighed og karisma. 

En knivskarp præsentation med en effektiv disposition og et godt manuskript kan fange modtagernes opmærksomhed og appelere til dem, opnå indlevelse og engagment samt få indflydelse.

Et kursus i præsentationsteknik klæder dig på med viden om det gode manuskript, storytelling, appelformer samt betydningen af ord, kropssprog og din person for at etablere nærværende kontakt.

Gennem kurset får du de rette værktøjer til at levere dit budskab, uanset om du er igang med at præsentere et projekt, sælge et produkt eller noget helt tredje.

Organisatorisk fundament

En stærk organisation er karakteriseret ved at have et solidt fundament med gennemarbejdede vedtægter, klar vision, mission og mål og ikke mindst stærke værdier.

Vi evaluerer jeres organisatoriske fundament og faciliterer diskussion, hvor vi sammen gennemgår de forskellige emner, for at sikre at der er en rød tråd igennem jeres organisation.

Er I en nyetableret organisation og stadig ikke har udarbejdet jeres organisatoriske fundament, hjælper vi ligeledes med ovennævnte proces. 

Idet kurset bearbejder dybdegående emner, og en del tid går til gennemgående diskussioner, kan det forventes, at kurset strækker sig over en længere periode.

Senior mature older female executive ceo presenter in glasses discussing presentation of corporation financial global goals on big screen with executives at boardroom modern office. Vertical.

Vi glæder os

til at møde dig